CADCollege logo
Persbericht: Boek AutoCAD LT 2014 (29-05-2013)

Leerboek en naslagwerk AutoCAD LT2014

Auteur: ir. Ronald Boeklagen

Nijmegen, 30 mei 2013
TEC / CAD College BV geeft in Nederland en België al jaren het standaardwerk uit voor AutoCAD en Inventor. Zo ook dit jaar. Naast het boek voor de volledige versie van AutoCAD komt TEC nu ook uit met een nieuw leerboek en naslagwerk voor AutoCAD LT2014. Deze nieuwe gebonden uitgave over AutoCAD LT2014 is, zoals altijd, verzorgd door Ronald Boeklagen. Er zijn veranderingen en aanvullingen doorgevoerd die betrekkingen hebben op de nieuwe mogelijkheden van release LT2014, met ondermeer de nieuwe dialoogregel, de mogelijkheid om tekeningen online op te slaan en te delen en de nieuwe koppeling met online wegenkaarten. Een zeer compleet boek van 1008 pagina’s voor €45,50.

Het boek is voorzien van een groot aantal voorbeelden en illustraties alsook achtergrondinformatie en tips. Het is een van oorsprong Nederlandstalig leerboek met Nederlandse tekennormen. De lezer leert stap voor stap alle CAD-tekentechnieken. Naast de basiskennis leert hij ook specialistische zaken. Bovendien leert de gebruiker AutoCAD LT te optimaliseren voor zijn eigen werkzaamheden. De combinatie: theorie, geleide instructie en oefeningen leent zich prima voor zelfstudie. Door de grafische overzichten van alle functies en mogelijkheden is dit boek uitstekend geschikt als naslagwerk. De nieuwe uitgave over AutoCAD LT2014 is, zoals altijd, verzorgd door Ronald Boeklagen. Hij ontving de Autodesk award voor de “Best ATC Instructor” van de Benelux. Via de CADCollege Tools zijn aan de hand van dit boek duizenden symbolen te downloaden.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat over het 2D-tekenen. Dit deel is vooral gericht op de beginnende gebruiker van AutoCAD LT. Op gestructureerde wijze wordt alles uitgelegd wat nodig is voor een efficiënte omgang met AutoCAD LT. Deel 2 gaat over het Aanpassen van AutoCAD LT en is bestemd voor de gevorderde gebruiker. De leerstof is gericht op het toespitsen van de software op het werk. Bijvoorbeeld door het gebruik van toolpalettes of het aanmaken menu's, lijnsoorten of arceerpatronen. Het derde deel is het naslagwerk en bevat 150 pagina's aan overzichten. Deze gebruikt de lezer naast het werk en om snel beknopte informatie terug te vinden. Dit deel bevat tevens ook de index.

Tekenregels, beginners en gevorderden

Alle onderwerpen zijn terug te vinden in deze uitgave. Boeklagen legt de nadruk op de tekenregels in zijn nieuwe boek. Door het hele boek heen zijn hoofdstukken voor beginners en hoofdstukken voor experts. De auteur heeft deze opsplitsing ingevoerd om niet-ingewijden zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Deze vinden in de hoofdstukken voor beginners genoeg basisinformatie om te kunnen tekenen, zonder dat ze worden overvoerd met een teveel aan details. Degene die het basiswerk onder de knie hebben kunnen vervolgens de diepte in gaan met de delen voor experts.

Vernieuwingen

Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de veranderde interface en de nieuwe mogelijkheden van LT 2014. De meest in het oog sprekende verandering is de dialoogregel. Als u een letter typt verschijnen suggesties. De suggesties bestaan uit veel gebruikte afkortingen, commando's en er wordt zelfs rekening gehouden met typefouten. Doordat de opties van een functie direct zijn aan te klikken is AutoCAD toegankelijker geworden. Uw tekeningen en instellingen kunnen nu online worden opgeslagen, zodat u op meerdere werkplekken kunt werken en toch altijd toegang heeft tot uw tekeningen. Bovendien ziet AutoCAD LT er hetzelfde uit op die werkplekken. Dit is met name geschikt voor iemand die wel eens thuis wil werken. AutoCAD LT biedt nu functionaliteit voor tablets, zoals de koppeling aan wegenkaarten en positiebepaling op basis van GPS. In een vorige versie is de nieuwe module sheetset toegevoegd. Dit is de elektronische variant van het tekeningpakket. U kunt hiermee meerdere tekeningen als een enkel geheel bewerken. U kunt dit tekeningpakket met een enkel commando printen, opsturen of archiveren. U kunt zelf een inhoudsopgave maken van alle tekeningen in het tekeningpakket. Een minder in het oog springende verandering is de toevoeging van het programma Content explorer, waarmee u door alle tekeningen kunt zoeken met de snelheid die u kent van Google. 
In vergelijking met voorgaande boeken zijn er een aantal nieuwe hoofdstukken aangemaakt voor dit lesboek. Er is een uitgebreid hoofdstuk bijgekomen over de sheetsets. Er is een volledig nieuw hoofdstuk gemaakt over het aanpassen van AutoCAD :LT door nieuwe toevoegfuncties te programmeren met VBA. In dat hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van VBA dat een onderdeel is van Excel.

Instructie filmpjes via Internet

De oefeningen uit het boek worden op de internetsite van de uitgever voorgedaan. Daar treft de lezer tientallen filmpjes aan. In het boek staan qr-codes die bijvoorbeeld door een iPad gescand kunnen worden en dan direct een film tonen met verdere uitleg. Een unieke manier van leren, die de zelfstandige lezer een extra steuntje in de rug geeft. Als de lezer het leuk vindt kan hij na de oefeningen uit het boek te hebben doorgenomen een toets afleggen via de CADCollege Tools op Internet om te controleren of hij alles goed kan toepassen. Daar zijn bovendien ook duizenden symbolen te downloaden.

“AutoCAD LT2014, Computer Ondersteund Ontwerpen”, ir. R. Boeklagen, ISBN
978-90-72487-86-5.
U kunt het boek rechtstreeks bestellen bij TEC, telefoon: 024 - 356 56 77 of via Internet www.cadcollege.nl.
Het boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar onder het nummer 978-90-72487-86-5. Uitgever: TEC / CAD College te Nijmegen. Gebonden uitgave, prijs: €45,50

TEC / CAD College Nijmegen is een Autodesk Authorised Training Centre & Autodesk Authorised Publisher en Certification Centre.

www.cadcollege.nl