CADCollege logo

Tekeninglezen Metaal

Computer Ondersteund Onderwijs voor tekeninglezen in de werktuigbouwkunde of metaaltechniek. Een uniek programma in zijn soort door de complete behandeling van alle onderwerpen en het grote aantal verschillende oefeningen. Spelenderwijs vergroot de student tevens het ruimtelijk inzicht. De relatie tussen de werkelijkheid en een tekening komt tot uiting in de fotorealistische afbeeldingen, animaties en CAD-tekeningen.

Compleet

Naast dit programma heeft u als docent niets meer nodig om tekeninglezen te doceren. Alle onderwerpen vindt u tot op het juiste niveau behandeld. In totaal bevat Tekeninglezen Metaal meer dan 800 (achthonderd!) verschillende tekeninglees-opgaven.

 • 6 + 1 modules met
 • 27 normale thema's en
 • 22 (module)toetsen

Onderwerpen

PMD1 Projecties

 • Pmd_1_1 Projecties 1
 • Pmd_1_2 Projecties 2
 • Pmd_1mt Moduletest projecties

De aanzichten worden besproken aan de hand van een afbeelding die geprojecteerd wordt op een kubus. Bij de projectie worden zichtbare- en niet-zichtbare lijnen behandeld. De objecten die hierbij gebruikt worden zijn herkenbare objecten uit de belevingswereld van de leerling.

PMD2 Lijnsoorten

 • Pmd_2_1 Lijnsoorten
 • Pmd_2mt Moduletest lijnsoorten
Deze module behandelt verschillende lijnsoorten, die in een technische tekening voor kunnen komen.

PMD3 Doorsneden

 • Pmd_3_1 Doorsnedes
 • Pmd_3mt Moduletest doorsnedes

In dit hoofdstuk worden doorsneden en arcering van doorsneden behandeld. In de theorie wordt besproken, hoe een doorsnede wordt aangegeven in de tekening, arceervormen en de regels van het doorsnijden en het arceren bij enkelvoudige en samengestelde onderdelen.

PMD4 Bemating

 • Pmd_4_1 Bematinglezen 1
 • Pmd_4_2 Bematinglezen 2
 • Pmd_4_3 Bemating inschrijven
 • Pmd_4mt Moduletest

Het eerste gedeelte behandelt onderwerpen als de functie van bemating in de tekening, voldoende of niet-voldoende bemaat, de onderdelen van een bemating, de eenheid, kettingmaten en parallelmaten en coordinatenlijst. Het tweede gedeelte behandelt onderwerpen als de schaal van de tekening, cilindrische werkstukken, steekcirkel, afrondingsstraal, bolvormige elementen, vierkante elementen, sleutelwijdte, tapsheid en helling. Het derde gedeelte behandelt het plaatsen van bemating.

PMD_p1 Praktijkblok 1

 • Pmd_p1_1 Praktijk 1a
 • Pmd_p1_2 Praktijk 1b
 • Pmd_p1_3 Praktijk 1c
 • Pmd_p1_4 Moduletest

Dit is een module met alleen oefening en toetsen over het opzoeken van maten in een tekening. De betreffende maat of het betreffende onderdeel wordt aangegeven in een isometrisch plaatje, de leerling zoekt de waarde op in de tekening en voert deze in. Deze module wordt vaak gezien als laatste module in een verkorte cursus Tekeninglezen Metaal.

PMD5 Maattoleranties

 • Pmd_5_1 Maattoleranties
 • Pmd_5_2 Passing en speling
 • Pmd_5_3 ISO-passingsstelsel
 • Pmd_5mt Moduletest maattoleranties

Deze module behandelt de maattoleranties. Aan de hand van herkenbare situaties wordt uitgelegd waarvoor maat- en hoektoleranties noodzakelijk zijn. Onderwerpen zijn: nominale maat, grootste en kleinste grensmaat, tolerantie en hoektolerantie.

PMD6 Ruwheid

 • Pmd_6_1 Ruwheid 1
 • Pmd_6_2 Ruwheid 2
 • Pmd_6mt Moduletest

Deze module behandelt de aanduiding en de betekenis van ruwheid. Het eerste gedeelte behandelt onderwerpen als: wat is ruwheid, hoe ontstaat ruwheid, ruwheidswaarde, de grenzen, verspanende en niet-verspanende bewerking en speciale bewerkingen. In het tweede gedeelte komen onderwerpen aan bod als: wat is de functie van ruwheid, richting bewerkingssporen, plaats ruwheidstekens, het bepalen van de ruwheid, de voorkeurreeks, tabel met bereikbare ruwheidswaarden en de tabel met het verband tussen de functie en ruwheid.

PMD_p2 Praktijkblok 2

 • Pmd_p2_1 Tekeninglezen 1
 • Pmd_p2_2 Tekeninglezen 2
 • Pmd_p2_3 Tekeninglezen 3
 • Pmd_p2_4 Moduletest

Deze moduletest lijkt op PMD_p1 met dit verschil dat er nu ook vragen gesteld worden over maattoleranties en over ruwheid.

PMD7 Vorm en plaatstoleranties

 • pmd_7_1 Inleiding tolerantie
 • pmd_7_2 Vormtolerantie
 • pmd_7_3 Plaatstolerantie
 • pmd_7mt Moduletest tolerantie

Deze module behandelt de aanduiding en de betekenis van vorm- en plaatstoleranties. Vrijwel alle toleranties komen aan bod.

PMD8 Lassymbolen

 • pmd_8_1 Lassymbolen benamingen
 • pmd_8_2 Aanduidingen en maten
 • pmd_8mt Moduletest lassymbolen

In het eerste thema wordt de vorm van de las behandeld, in het tweede de aanduiding in de tekening.

PMD_p3 Praktijkblok 3

 • pmd_p3_1 Praktijk 3a
 • pmd_p3_2 Praktijk 3b
 • pmd_p3_3 Test Praktijk 3

Deze moduletest lijkt op PMD_p2 met dit verschil dat er nu ook vragen gesteld worden over alle toleranties en over lassymbolen.

PMD9 Schroefdraad

 • pmd_9_1 Inleiding schroefdraad
 • pmd_9_2 Herkenning schroefdraad
 • pmd_9_3 Bemating schroefdraad
 • pmd_9_4 Bouten en moeren
 • pmd_9mt Moduletest schroefdraad

Deze module is opgebouwd uit een inleiding over de functie van het draad, de vorm en de spoed. Daarna volgen herkenning van schroefdraad, bemating, bouten en moeren.

PMDA De tekening

 • pmd_10_1 Tekenblad
 • pmd_10_2 Tekeningonderdelen
 • pmd_10_3 Normbladen
 • pmd_10_4 Tekeningsystemen
 • pmd_10mt Moduletest tekening

De verschillende formaten, de rechteronderhoek, de NEN-normbladen en de verschillende tekeningsystemen als monotekensysteem en combinatietekeningen komen aan bod.

PMD_1x Praktijkblokken

 • Pmd_11mt Praktijkblok 4
 • Pmd_12mt Praktijkblok 5
 • Pmd_13mt Praktijkblok 6
 • Pmd_14mt Praktijkblok 7

Deze modules lijken op de voorgaande praktijkblokken. Nu worden echter vragen gesteld over alle onderwerpen.

Voorbeeldlessen

Via de volgende link kunt u inloggen alsof u een leerling bent. Van ieder programma van CADCollege Cloud zijn twee thema's opgenomen. CADCollege Cloud bestaat zelf uit meer dan honderd thema's.
Start voorbeeldlessen
Bestellen voor scholen Bestellen voor particulieren