CADCollege logo

Tekeninglezen bouw

Computer Ondersteund Onderwijs voor het tekeninglezen in de bouwkunde of bouwtechniek. De relatie tussen werkelijkheid en tekening ziet de student aan de hand van veel ruimtelijke afbeeldingen en hun CAD-tekeningen. Voor starters en gevorderden. Tekeninglezen Bouw is ontwikkeld in samenwerking met docenten bouwkunde. Onderstaand treft een een beschrijving van de modules

Onderwerpen

ALG1 Plattegrond en doorsneden

De overgang van een 3D model van een huis naar de plattegrondtekening. Herken de relatie tussen het huis met verschillende verdiepingen en zijn plattegrondtekeningen. Dit deel bestaat uit:

 • 7 modules met
 • 24 normale thema's en
 • 7 moduletoetsen
 • ALG1 Plattegronden, doorsneden
 • alg_1_1 Begane grond
 • alg_1_2 Verdiepingen
 • alg_1mt Moduletest

In het eerste deel van deze module wordt de plattegrondtekening uitgelegd. Er wordt een huis getoond. Een aantal onderdelen aan de buitenzijde van het huis worden benoemd en aangewezen. Een mes doorsnijdt het huis. Het gedeelte boven de doorsnijding wordt van het huis getild. Het huis wordt nu schuin en vervolgens recht van boven bekeken. Naast het huis verschijnt de plattegrondtekening. De ruimten en huisraad worden benoemd en lichten op in de tekening en in de plattegrond. Bij de oefeningen wordt de plattegrondtekening en de scheve projectie van het doorsneden huis getoond. Met een pijl wordt een muur in de plattegrondtekening of in de projectie aangewezen. De cursist moet deze in de andere afbeelding aanwijzen. Het tweede gedeelte behandelt plattegronden en doorsnijdingen van een huis met verdiepingen. Een rijtjeshuis wordt rechts op het scherm getoond. Dit huis wordt horizontaal doorsneden op de begane grond. Hierna wordt de plattegrondtekening van de begane grond links getoond. Op dezelfde manier wordt het huis doorsneden op de verdieping, op de zolder en bij de fundering. Links wordt de bijbehorende plattegrondtekening getoond.

ALG2 Tekeningsoorten, bouwkundige symbolen

 • alg_2_1 Tekeningsoorten
 • alg_2_2 Muurdoorbrekingen
 • alg_2_3 Vloer / trap
 • alg_2_4 Sanitair en meubels
 • alg_2mt Moduletest Tekeningen/symbolen

Deze module behandelt verschillende tekeningsoorten en bouwkundige symbolen volgens NEN 114. De tekeningsoorten die aan bod komen zijn: situatietekening, bestektekening, verzameltekening van kozijnen en detailtekening. De bouwkundige symbolen die behandeld worden zijn: muurdoorbrekingen, balklaag, vloeren en trappen, keuken, sanitair en meubilair.

Bij de theorie wordt een afbeelding van de werkelijke bouwkundige constructie rechts op het scherm getoond en het bijbehorende symbool links. De oefeningen worden gegeven in de vorm van meerkeuze vragen. Bij de eindtoets wordt een bestektekening gebruikt.

PAD3 Bemating

 • Pad_3_1 Bemating
 • Pad_3mt Moduletest

In dit hoofdstuk wordt de bemating behandeld volgens NEN 3535. In de theorie worden de volgende onderwerpen besproken: de onderdelen waaruit een bemating is opgebouwd, de inschrijving in doorsnede van hout, de eenheid van de maat, de schaal van de tekening, peil en N.A.P. Bij de eindtoets wordt de bestektekening naast de computer gebruikt. De vragen zijn invulvragen en ja-nee vragen.

PAD4 Materialen en arceringen

 • Pad_4_1 Doorsnede
 • Pad_4_2 Timmermaterialen
 • Pad_4_3 Steenachtig materiaal
 • Pad_4_4 Metalen
 • Pad_4_5 Speciale materialen
 • Pad_4mt Moduletoets Materialen Arcering

Deze module behandelt de arcering van materialen in een tekening volgens NEN 47. In het eerste gedeelte wordt de doorsnede behandeld. Getoond wordt hoe vlakken van verschillende onderdelen in het doorsnijdingsvlak een eigen arcering krijgen. De materialen en arceringen van materialen worden in vier hoofdgroepen behandeld: timmermaterialen, steenachtige materialen, metalen, diverse materialen.

PAD5 Herkennen constructies A

 • Pad_5_1 Funderingen
 • Pad_5_2 Verticaal steunpunt
 • Pad_5_3 Vloeren en plafonds
 • Pad_5_4 Daken en kappen
 • Pad_5_6 Moduletest Constructies

Deze module behandelt een aantal bouwkundige constructies zoals: functie, onderdelen en funderingsoorten, verticale steunpunten, bouwsoorten, benaming steenvlakken en stapelbouw, metselverbanden, lateien, vloeren en plafonds, vloerconstructies, onderdelen van een verdiepingsvloer met haakanker en met strijkbalk-anker, balklagen, elementvloer en betonvloer, daken en kappen, functie van een dak, daksoorten, samengestelde dakvlakken, kapconstructies en onderdelen van een plat dak.

PAD6 Herkennen constructies B

 • Pad_6_1 Kozijnen
 • Pad_6_2 Trappen
 • Pad_6_3 Afbouw
 • Pad_6mt Moduletest Constructies

Deze module behandelt een aantal bouwkundige constructies. De onderwerpen die behandeld worden zijn: kozijnen, onderdelen van een kozijn, standaarddetails (series) en codering, dorpels en stijlen in de tekening, trappen, benaming van onderdelen van een houten trap van aantrede tot stootbord, afbouw, onderdelen van de afbouw, gevelelement en lichte scheidingswanden.

PAD7 Installaties

 • Pad_7_1 CV installatie
 • Pad_7_2 Gas installatie
 • Pad_7_3 Water installatie
 • Pad_7_4 Elektra
 • Pad_7mt Moduletest Installaties

Deze module behandelt installaties zoals die voor kunnen komen in bouwkundige tekeningen, o.a. NEN 114. De installaties worden in vijf hoofdgroepen behandeld: cv, gas, water, elektra, riolering.

PAD8 Extra toets