CADCollege logo

Tekeninglezen elektrotechniek

Computer Ondersteund Onderwijs voor tekeninglezen in de Elektrotechniek. U ziet ruimtelijke afbeeldingen, als werkelijkheid, in relatie tot de CAD-tekeningen. De leerling kan de plattegrond en doorsnedentekening en de installatietekening het bedradingsschema en het stroomkringschema lezen. Hij/zij kent de verschillende symbolen. De gebruiker kan uit de tekening afleiden waar de leidingen en componenten geplaatst moeten worden.

Beschrijving van de modules- 6 modules met
- 16 normale thema's en
- 6 moduletoetsen

ALG1 Plattegronden, doorsneden

alg_1_1 Begane grond
alg_1_2 Verdiepingen
alg_1mt Moduletest
In het eerste deel van deze module wordt de plattegrondtekening uitgelegd. Er wordt een huis getoond. Een aantal onderdelen aan de buitenzijde van het huis worden benoemd en aangewezen. Een mes doorsnijdt het huis. Het gedeelte boven de doorsnijding wordt van het huis getild. Het huis wordt nu schuin en vervolgens recht van boven bekeken. Naast het huis verschijnt de plattegrondtekening. De ruimten en huisraad worden benoemd en lichten op in de tekening en in de plattegrond. Bij de oefeningen wordt de plattegrondtekening en de scheve projectie van het doorsneden huis getoond. Met een pijl wordt een muur in de plattegrondtekening of in de projectie aangewezen. De cursist moet deze in de andere afbeelding aanwijzen. Het tweede gedeelte behandelt plattegronden en doorsnijdingen van een huis met verdiepingen. Een rijtjeshuis wordt rechts op het scherm getoond. Dit huis wordt horizontaal doorsneden op de begane grond. Hierna wordt de plattegrondtekening van de begane grond links getoond. Op dezelfde manier wordt het huis doorsneden op de verdieping, op de zolder en bij de fundering. Links wordt de bijbehorende plattegrondtekening getoond.

ALG2 Tekeningsoorten bouwkundige symbolen

alg_2_1 Tekeningsoorten
alg_2_2 Muurdoorbrekingen
alg_2_3 Vloer / trap
alg_2_4 Sanitair en meubels
alg_2mt Moduletest Tekeningen/symbolen
Deze module behandelt verschillende tekeningsoorten en bouwkundige symbolen volgens NEN 114. De tekeningsoorten die aan bod komen zijn: situatietekening, bestektekening, verzameltekening van kozijnen en detailtekening. De bouwkundige symbolen die behandeld worden zijn: muurdoorbrekingen, balklaag, vloeren en trappen, keuken, sanitair en meubilair. Bij de theorie wordt een afbeelding van de werkelijke bouwkundige constructie rechts op het scherm getoond en het bijbehorende symbool links. De oefeningen worden gegeven in de vorm van meerkeuze vragen. Bij de eindtoets wordt een bestektekening gebruikt.

PED1 Schema's en schakelingen

ped_1_1 Schema's
ped_1_2 Schakelingen
ped_1mt Moduletest Schema's
Aan de hand van een hal met een zwakstroominstallatie worden de volgende drie schema's uitgelegd.

- installatietekening
- bedradingsschema
- stroomkringschema

De les begint met een isometrische afbeelding van de hal met een belinstallatie. De verschillende onderdelen worden benoemd. De hal wordt langzaam gedraaid of uitgeklapt zodat respectievelijk de installatietekening of het bedradingsschema ontstaat. Het bedradingsschema wordt veranderd in het stroomkringschema. De symbolen van een bel-installatie die horen bij ieder van de verschillende schema's worden besproken. In thema 2 van deze module worden aan de hand van een serie animaties vijf schakelingen van lichtinstallaties besproken

- Enkelpolig
- Dubbelpolig
- Serie-schakeling
- Wisselschakeling
- Kruisschakeling

PED2 Symbolen elektrotechniek

Ped_2_1 Normen
Ped_2_2 Lasdozen
Ped_2_3 Lichtpunten
Ped_2_4 Schakelaars
Ped_2_5 Wandcontactdozen
Ped_2mt Moduletest Symbolen
In deze module worden verschillende componenten en hun symbolen besproken. De bespreking vindt plaats op basis van ruimtelijke afbeeldingen.

In de opgaven worden deze symbolen niet alleen los getoetst, maar ook als onderdeel van een installatietekening. De cursist moet in de tekening dan het getoonde symbool aanwijzen.

PED3 Leidingen

Ped_3_1 zak-, stijgleidingen
Ped_3_2 draden en leidingen
Ped_3_3 leidingsystemen
Ped_3mt Moduletest Leidingen
Aan de hand van isometrische afbeeldingen van een gebouw met verdiepingen worden zak- en stijgleidingen uitgelegd. Aan de rechter kant van het scherm staat symbolisch een gebouw. Dit gebouw bestaat slechts uit een aantal schakelkasten, een aantal vloeren en leidingen. De leiding die besproken wordt is in helder blauw weergegeven. Aan de linker kant wordt het bijbehorende symbool in de installatietekening getoond.

In thema 2 worden de benamingen en kleuren van verschillende draden en de symbolen van leidingen behandeld.

In thema 3 komen verschillende leidingsystemen aan bod:

- hoofdleidingsysteem
- centraaldoossysteem
- gemodificeerd centraaldoossysteem

In dit laatste thema wordt weer gebruik gemaakt van complete installatie tekeningen. Het aantal Eindtoetsen is iets groter dan bij de andere modules.

PED4 Stroomkringschema's

Ped_4_1 Stroomkringschema's
Ped_4mt Moduletest
Deze module wijkt af van de vorige modules, omdat het aspect van tekening maken wordt behandeld en niet het tekeninglezen zoals in de vorige modules. Deze module kan daarom zonder problemen worden overgeslagen. In deze module worden alle vereisten voor een juist stroomkringschema besproken.

- aftakkingen
- plaats van de elementen
- referenties van de contacten

De duur van deze module is beperkt tot een half uur. Het niveau van deze module is hoger dan de vorige modules.