CADCollege logo
Persbericht: Boek AutoCAD LT 2021

Leerboek en naslagwerk AutoCAD LT2021

Auteur: ir. Ronald Boeklagen


Nijmegen, 6  mei 2020
TEC / CAD College BV geeft in Nederland en België al jaren het standaardwerk uit voor AutoCAD, Inventor en Revit. Zo ook dit jaar. Naast het boek voor de volledige versie van AutoCAD komt TEC nu ook uit met een nieuw leerboek en naslagwerk voor AutoCAD LT2021. Deze nieuwe gebonden uitgave is, zoals altijd, verzorgd door Ronald Boeklagen. Er zijn veranderingen en aanvullingen doorgevoerd die betrekkingen hebben op de nieuwe mogelijkheden van release LT2021. Bijvoorbeeld het vereenvoudigde Trim commando.  Een zeer compleet boek van 1008 pagina’s voor €49,50.

Het boek is voorzien van een groot aantal voorbeelden en illustraties alsook achtergrondinformatie en tips. Het is een van oorsprong Nederlandstalig leerboek met Nederlandse tekennormen. De lezer leert stap voor stap alle CAD-tekentechnieken. Naast de basiskennis leert hij ook specialistische zaken. Bovendien leert de gebruiker AutoCAD LT te optimaliseren voor zijn eigen werkzaamheden. De combinatie: theorie, geleide instructie en oefeningen leent zich prima voor zelfstudie. Door de grafische overzichten van alle functies en mogelijkheden is dit boek uitstekend geschikt als naslagwerk. Via de CADCollege Tools zijn aan de hand van dit boek duizenden symbolen te downloaden.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat over het 2D-tekenen. Dit deel is vooral gericht op de beginnende gebruiker van AutoCAD LT. Op gestructureerde wijze wordt alles uitgelegd wat nodig is voor een efficiënte omgang met AutoCAD LT. Deel 2 gaat over het Aanpassen van AutoCAD LT en is bestemd voor de gevorderde gebruiker. De leerstof is gericht op het toespitsen van de software op het werk. Bijvoorbeeld door het gebruik van toolpalettes of het aanmaken menu's, lijnsoorten of arceerpatronen. Het derde deel is het naslagwerk en bevat 150 pagina's aan overzichten. Deze gebruikt de lezer naast het werk en om snel beknopte informatie terug te vinden. Dit deel bevat tevens ook de index.

Tekenregels, beginners en gevorderden

Alle onderwerpen zijn terug te vinden in deze uitgave. Boeklagen legt de nadruk op de tekenregels in zijn nieuwe boek. Door het hele boek heen zijn hoofdstukken voor beginners en hoofdstukken voor experts. De auteur heeft deze opsplitsing ingevoerd om niet-ingewijden zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Deze vinden in de hoofdstukken voor beginners genoeg basisinformatie om te kunnen tekenen, zonder dat ze worden overvoerd met een teveel aan details. Degene die het basiswerk onder de knie hebben kunnen vervolgens de diepte in gaan met de delen voor experts.

Vernieuwingen

Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de nieuwe mogelijkheden van LT 2021. De meest in het oog springende nieuwe functies hebben betrekking op het vergelijken van tekeningen. Er zijn functies voor het vergelijken van twee verschillende tekeningen, het vergelijken van versies van tekeningbestanden en het vergelijken van Xrefs. Er wordt daarbij in de huidige tekening verschillen met aan andere tekening aangegeven. De nieuwe dialoogbox voor het plaatsen van een blok is opnieuw verbeterd. Onze favoriete verbetering is echter het gestroomlijnde Trim commando. Deze is veel efficiënter dan het oude Trim commando. Alle wijzigingen zijn doorgevoerd in het boek. Dat betekent dan ook dat bepaalde hoofdstukken volledig zijn aangepast.

Instructie filmpjes via Internet

De oefeningen uit het boek worden op de internetsite van de uitgever voorgedaan. Daar treft de lezer tientallen filmpjes aan. In het boek staan qr-codes die bijvoorbeeld door een iPad gescand kunnen worden en dan direct een film tonen met verdere uitleg. Een unieke manier van leren, die de zelfstandige lezer een extra steuntje in de rug geeft. Als de lezer het leuk vindt kan hij na de oefeningen uit het boek te hebben doorgenomen een toets afleggen via de CADCollege Tools op Internet om te controleren of hij alles goed kan toepassen. Daar zijn bovendien ook duizenden symbolen te downloaden.

AutoCAD LT2021, Computer Ondersteund Ontwerpen, ir. R. Boeklagen, ISBN 978-90-92250-38-4.
U kunt het boek rechtstreeks bestellen bij TEC, telefoon: 024 - 356 56 77 of via Internet www.cadcollege.nl.
Het boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar onder het bovenstaande isbn nummer Uitgever: TEC / CAD College te Nijmegen. Gebonden uitgave met leeslint, prijs: €49,50

TEC / CAD College Nijmegen is een Autodesk Authorised Training Centre & Autodesk Authorised Publisher en Certification Centre.

www.cadcollege.nl