CADCollege logo
Persbericht: Boek AutoCAD 2021

Nijmegen, 16 mei 2020: Nieuw leerboek: AutoCAD 2021

Auteur Ronald Boeklagen

Het complete studie- en naslagwerk voor elk niveau CAD-tekenaar

Onder leiding van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang van de serie ‘Computer Ondersteunend Ontwerpen’ uitgegeven. Dit boek is voor AutoCAD en alle veranderingen van versie 2021 zijn opgenomen. AutoCAD is wederom makkelijker geworden. De veranderingen betreffen onder andere het inlezen en omzetten van PDF bestanden, associatieve hartlijnen, een eenvoudiger bematingsfunctie en een snellere 3D-weergave.

Ideaal voor beginners

De auteur van AutoCAD 2021 heeft bewust gekozen voor een duidelijke scheiding tussen de informatie voor beginnende CAD-tekenaars en gevorderde gebruikers. Beginners krijgen zo de kans stap voor stap de basiskennis en –kunde van het CAD-tekenen te leren zonder dat zij worden overspoeld door ingewikkelde details. 'Het dikke, gebonden boek lijkt beginnende CAD-tekenaars nog wel eens af te schrikken, maar dit is absoluut niet nodig. AutoCAD 2021 is juist heel geschikt voor beginners. Omdat de stappen zo klein zijn en er zoveel afbeeldingen zijn opgenomen is het boek dik geworden. De teksten zijn makkelijk te begrijpen en voorzien van talloze voorbeelden. Doordat het boek een goede mix van theorie, geleide instructie en oefeningen bevat, is het ideaal voor zelfstudie,' aldus Boeklagen.

Ook voor ervaren gebruikers

Voor de experts in CAD-tekenen is dit boek voor AutoCAD 2021 ook een echte aanrader. Het boek bevat veel achtergrondinformatie en is met recht een compleet naslagwerk te noemen. Daarnaast krijgen gevorderde technische tekenaars ook de kans om bij te leren. Naast basisinformatie, zoals de nieuwe interface, dynamische blokken en toolpalettes, kunnen zij specialistische zaken leren, waaronder Sheetsets en fotorealistisch renderen.

Nieuw in 2021

Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de nieuwe mogelijkheden van 2021. De meest in het oog springende nieuwe functies hebben betrekking op het vergelijken van tekeningen. Er zijn functies voor het vergelijken van twee verschillende tekeningen, het vergelijken van versies van tekeningbestanden en het vergelijken van Xrefs. Er wordt daarbij in de huidige tekening verschillen met aan andere tekening aangegeven. De nieuwe dialoogbox voor het plaatsen van een blok is opnieuw verbeterd. Onze favoriete verbetering is echter het gestroomlijnde Trim commando. Deze is veel efficiënter dan het oude Trim commando. Alle wijzigingen zijn doorgevoerd in het boek. Dat betekent dan ook dat bepaalde hoofdstukken volledig zijn aangepast.

Online ondersteuning

Bijzonder aan opleidingsinstituut TEC / CAD College is de online support die het de gebruikers van haar AutoCAD-, Inventor- en Revitboeken biedt. Boeklagen legt uit: 'We willen graag alle tekenaars en constructeurs helpen met het wegwijs worden in de technisch tekenwereld. Daarom bieden we tientallen instructiefilmpjes aan die oefeningen uit het boek demonstreren. Verder zijn er duizenden symbolen gratis te downloaden en kan de gebruiker de opgedane kennis toetsen via de CADCollege Tools. De website is immens populair. Vooral beginnende gebruikers geven aan dat de online tools de ideale ondersteuning zijn voor zelfstudie.'

Over TEC / CAD College

Het opleidingsinstituut TEC / CAD College verzorgt al jaren de standaardwerken voor AutoCAD, Inventor en Revit in Nederland en België. Ir. Ronald Boeklagen is naast auteur ook opleider bij het instituut in Nijmegen. Door het lesgeven weet Boeklagen precies wat de gebruiker nodig heeft en hoe hij/zij dit het beste leert. Zijn kunde als docent blijkt ook uit de Autodesk Award ‘Best ATC Instructor’ die hij heeft mogen ontvangen. TEC / CAD College Nijmegen is een door Autodesk Authorised Training Centre, -Acadamic Partner, -Certification Centre en -Authorised Publisher. Website: www.cadcollege.nl.

AutoCAD 2021, Computer Ondersteund Ontwerpen, ir. R. Boeklagen, ISBN 978.94.92250.39.1

Het boek is opgebouwd uit vijf delen en bevat in totaal 1552 pagina’s. Het hoofdstuk 2D-tekenen beslaat 820 pagina's, 3D ontwerpen 315, Aanpassen 150 en het naslaggedeelte 230 pagina’s.
U kunt het boek rechtstreeks bestellen bij TEC, telefoon: 024  356 56 77 of via internet www.cadcollege.nl. Het boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar. Mooi uitgevoerd en gebonden uitgave met leeslint, prijs: €64,50.