CADCollege logo
menu    inhoud        print    contact     cursuskalender    

Online Cursus Tekeninglezen Metaal


In deze online cursus leert u in 16 tot 20 uur de regels van de technische tekening in de metaaltechniek. De cursus is bedoeld voor medewerkers die tekeningen moeten lezen en is een opstap voor medewerkers die de technische tekeningen moeten maken. De cursus is gebaseerd op Nederlandse tekenregels met de projectie die gebruikt wordt in Nederland. Er is een speciale uitgave voor Belgie.

Cloud

Het lesmateriaal staat in de cloud. Dit betekent dat de lessen gevolgd kunnen worden vanaf een pc of mac met internetverbinding. Daardoor kunt u de lessen op iedere plaats volgen op het moment dat u het wenst. De lessen zijn motiverend en laagdrempelig door fotorealistische afbeeldingen en animaties. Een uniek concept door de complete behandeling van alle onderwerpen en het grote aantal oefeningen.

Cursusgegevens

Doelgroep Medewerkers metaal die technische tekeningen moeten lezen / maken
Voorkennis niet nodig
Duur 16 - 20 uur
Lesmateriaal Nederlandstalige lessen in de cloud
Certificaat CADCollege certificaat met cijferlijst
Plaats Thuis of op uw werk
Niveau MBO/HBO
Tijd en duur Ieder moment dat het u uitkomt. Bv: 3 maanden 1.5 uur per week of 5 maanden 1 uur per week.
Prijs: Euro 96,80 incl. BTW
Aanmelden


Werkwijze

Uw inschrijving is geldig voor een jaar. Binnen een week na uw aanmelding krijgt u informatie toegestuurd met onder andere uw toegangscode. De lessen kunt u daarna zelfstandig doorlopen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een moduletoets. U dient de moduletoets met een voldoende af te sluiten. Daarvoor kunt u de lessen oneindig herhalen en de toetsen opnieuw doen. Als u alle lessen met voldoende resultaat heeft doorlopen dan ontvangt u een certificaat als bewijs van uw kennis- en vaardigheden.

Compleet

Naast deze lessen heeft u niets meer nodig om tekeningen te leren lezen. In totaal bevat Tekeninglezen Metaal meer dan 800 (achthonderd!) verschillende opgaven. Als u deze cursus gebruikt om de tekenregels te leren voor het maken van een tekening dan raden wij u aan om naast dit studiemateriaal ook een versie van de NEN bundel voor de werktuigbouwkunde aan te schaffen.

Modules

De lessen zijn verdeeld in een aantal modules. Deze staan hieronder. De modules zijn opgedeeld in thema's. Dit zijn de eigenlijke lessen. Links in het verticale menu treft u bovenaan twee voorbeeldlessen. Uw online-cursus bevat 50 lessen.


Projecties

De aanzichten worden besproken aan de hand van een afbeelding die geprojecteerd wordt op een kubus. Bij de projectie worden zichtbare- en niet-zichtbare lijnen behandeld. De objecten die hierbij gebruikt worden zijn herkenbare objecten

Lijnsoorten Deze module behandelt verschillende lijnsoorten die in een technische tekening voor kunnen komen.
Doorsneden In dit hoofdstuk worden doorsneden en arcering van doorsneden behandeld. In de theorie wordt besproken, hoe een doorsnede wordt aangegeven in de tekening, arceervormen en de regels van het doorsnijden en het arceren bij enkelvoudige en samengestelde onderdelen.
Bemating Het eerste gedeelte behandelt onderwerpen als de functie van bemating in de tekening, voldoende of niet-voldoende bemaat, de onderdelen van een bemating, de eenheid, kettingmaten en parallelmaten en coordinatenlijst. Het tweede gedeelte behandelt onderwerpen als de schaal van de tekening, cilindrische werkstukken, steekcirkel, afrondingsstraal, bolvormige elementen, vierkante elementen, sleutelwijdte, tapsheid en helling. Het derde gedeelte behandelt het plaatsen van bemating.
Praktijkblok 1 Dit is een module met alleen oefening en toetsen over het opzoeken van maten in een tekening. De betreffende maat of het betreffende onderdeel wordt aangegeven in een isometrisch plaatje, de leerling zoekt de waarde op in de tekening en voert deze in. Deze module wordt vaak gezien als laatste module in een verkorte cursus Tekeninglezen Metaal.
Maattoleranties Deze module behandelt de maattoleranties. Aan de hand van herkenbare situaties wordt uitgelegd waarvoor maat- en hoektoleranties noodzakelijk zijn. Onderwerpen zijn: nominale maat, grootste en kleinste grensmaat, tolerantie en hoektolerantie.
Ruwheid Deze module behandelt de aanduiding en de betekenis van ruwheid. Het eerste gedeelte behandelt onderwerpen als: wat is ruwheid, hoe ontstaat ruwheid, ruwheidswaarde, de grenzen, verspanende en niet-verspanende bewerking en speciale bewerkingen. In het tweede gedeelte komen onderwerpen aan bod als: wat is de functie van ruwheid, richting bewerkingssporen, plaats ruwheidstekens, het bepalen van de ruwheid, de voorkeurreeks, tabel met bereikbare ruwheidswaarden en de tabel met het verband tussen de functie en ruwheid.
Praktijkblok 2 Deze moduletest lijkt op het eerste praktijkblok met dit verschil dat er nu ook vragen gesteld worden over maattoleranties en over ruwheid.
Vorm- en plaatstolerantie Deze module behandelt de aanduiding en de betekenis van vorm- en plaatstoleranties. Vrijwel alle toleranties komen aan bod.
Lassymbolen In het eerste thema wordt de vorm van de las behandeld, in het tweede de aanduiding in de tekening
Praktijkblok 3 Deze moduletest lijkt op Praktijkblok 2 met dit verschil dat er nu ook vragen gesteld worden over alle toleranties en over lassymbolen.
Schroefdraad Deze module is opgebouwd uit een inleiding over de functie van het draad, de vorm en de spoed. Daarna volgen herkenning van schroefdraad, bemating, bouten en moeren.
De tekening De verschillende formaten, de rechter onderhoek, de NEN-normbladen en de verschillende tekeningsystemen als monotekensysteem en combinatietekeningen komen aan bod.
Praktijkblokken 4 - 7 Deze modules lijken op de voorgaande praktijkblokken. Nu worden echter vragen gesteld over alle onderwerpen. De modules zijn van opbouwende moeilijkheidsgraad.

Scholen

Scholen kunnen een abonnement nemen op de CADCollege Cloud. Dit is uiteindelijk veel goedkoper als het om meerdere cursisten gaat. CADCollege Cloud biedt meer mogelijkheden met betrekking tot het managen van leerlingen.