CADCollege logo

Ondersteuning voor de Symbolenbibliotheek met 8000 Symbolen voor AutoCAD (LT)

Installatie-Instructies

Versie 7 en later,  juli 2018
handleiding (pdf)   demonstratie (html5)  voor LT2024 en verder zie hieronder
Versie 6, maart 2013
Handleiding (pdf)
Versie 5, jan 2010
handleiding (pdf)

Migratie van de bibliotheek vanaf oudere versies van AutoCAD

Bij de installatie van AutoCAD wordt gevraagd of u de toolpalette wilt migreren. Dit kunt u beter niet doen, want dan zouden de afbeeldingen in de palettes kunnen verdwijnen.
Als u dit wel heeft gedaan en u ervaart problemen, dan kunt u het beste de volgende stappen doorlopen.
1. Activeer: OPTIONS
2. Kies tabblad: FILES
3. Kies: Tool Palettes File Locations
4. Verwijder de directory die aangemaakt is met de migratie: .....Support/Migrated Toolpalette 1

Extra installatie instructies voor AutoCAD LT 2024 en verder

Vanaf AutoCAD LT 2024 kunt u met de volgende knop lispcode kopieren om op een eenvoudige manier het zoekpad en het pad van de toolpalette instellen. Dat scheelt een hoop werk

 Lisp code kopieren naar Commandline


1. Klik op bovenstaande knop.
2. Klik daarna met rechter muisknop op de commandoregels van AutoCAD.
3. Kies Paste.
afbeelding commandolinel
4. Klik rechts op de palette en kies "Customize Palettes"
5. Klik rechts in een leeg deel van de kolom  "Palette Groups" kies "Import..."
6. Type BOUW en klik in deze dialoogbox op  [Tools > Locate]

Probleemoplossingen

Support File Search Path Omschrijving: De menu's verschijnen wel, maar de tekeningen niet.

Remedie: U heeft vergeten het Support File Search Path in te stellen. U activeert dit met Options [Enter] > Files en daarna klikt u op het plus-teken voor Support File Search Path. U klikt vervolgens op de button Add en op de button Browse en u bladert vervolgens door de directory totdat u op de directory komt waarop de symbolen staan. Deze directory naam eindigt op \DWG.  

Voor de zesde- en zevende druk is dit %TECDWG% of
%APPData%\Autodesk\ApplicationPlugins\TECDWG.bundle. zie ...
Voor de vijfde druk is dit %TECDWG% of C:\Program Files\TEC\DWG-NL zie instructiefilm
Voor de eerste druk tot en met de vierde druk is dit de directory C:\Program Files\TEC\DWG zie instructiefilm .