CADCollege logo
Persbericht: Boek Revit 2017

Leerboek Revit 2017, Bouw Informatie Modelleren

Auteur: ir. R. Boeklagen

Nijmegen, 22 augustus 2016
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang uitgegeven van de serie ‘Revit , Bouw Informatie Modelleren’. Met deze gebonden versie leert iedereen stap voor stap omgaan met 3D CAD en BIM. Dit boek is Nederlandstalig en gebruikt de Nederlandse bouwafspraken.

Onderwijs

Dit leerboek Revit 2017 leert u stap voor stap alle 3D CAD-mogelijkheden. Alle lessen zijn geschreven in een prettig leesbare stijl. De lessen zijn met veel voorbeelden geillustreerd en bevatten veel oefeningen. De van oorsprong Nederlandse teksten en tekennormen zorgen ervoor dat u de kennis opdoet die hoort bij de Nederlandse praktijk. U leert bijvoorbeeld over dakkapellen, kanaalplaten, speklagen, trappen met twee kwarten en andere zaken die wel in Nederland voorkomen, maar meestal niet behandeld worden in buitenlandse boeken. Door de combinatie: theorie-, geleide instructie en oefeningen leent het boek zich uitstekend voor zelfstudie.

Delen

Het boek bestaat uit een aantal delen. In het eerste deel Vogelvlucht wordt een overzicht gegeven van de werkwijze met Revit. In een beknopt aantal lessen bouwt u een hele woning. In het tweede en derde deel komt het tekenen en modelleren met systeemfamilies aan bod. U leert dan alles over het instellen en toevoegen van bouwcomponenten zoals de balken, muren, daken, vloeren, plafonds en trappen. Het vierde deel gaat in op bouw informatie modellering en het samenwerken in het ruimtelijk model. U leert informatie toekennen aan ruimten. U leert hoe u samenwerkt in een centraal model, hoe u de NL-SfB normering gebruikt en hoe u met opties en verbouwingen overweg gaat. In het laatste deel leert u zelf laadbare families bouwen. Dit deel is sterk uitgebreid in het nieuwe boek. In het eerste deel gebruikt u een template voor een snelle start, in de latere delen wordt zo min mogelijk met templates gewerkt, zodat geen problemen gemaskeerd worden en u met ieder project aan de gang kunt.

Voor starters en gevorderde gebruikers

De startende- en gevorderde gebruiker van Revit kan goed met het boek uit de voeten door de sterke combinatie van theorie, geleide instructie en oefeningen. De oefeningen zijn bovendien ook uitgewerkt met filmpjes op internet. Het boek bevat zeer veel afbeeldingen en met kleine stapjes wordt u degelijk op weg geholpen. Alle basisfuncties die een bouwkundige ontwerper gebruikt, worden uitgebreid behandeld zoals: 3D modeleren met systeemfamilies zoals muren, vloeren en daken, hekken en trappen. Het documenteren, zoals bestektekeningen, detailtekeningen, kozijnstaten uittrekstaten en ruimteplannen. In het gedeelte over BIM speelt het bouwbesluit en de SfB afsprakenstelsel een belangrijke rol. Er komen onderwerpen aan bod, zoals de status of LOD van een bouwcomponent. Het uitbreiden van de systeemfamilies en van standaardfamilies. Verder wordt de tekenwijze van het massa-modelleren geoefend.

Online ondersteuning

Bijzonder aan opleidingsinstituut TEC / CAD College is de online support die het de gebruikers van haar Inventor-, AutoCAD- en Revit boeken biedt. Boeklagen legt uit: “we willen de tekenaars graag helpen met het wegwijs worden in de technisch tekenwereld. Daarom bieden we tientallen instructiefilmpjes aan die oefeningen uit het boek demonstreren. De website is immens populair. Vooral beginnende gebruikers geven aan dat de online tools de ideale ondersteuning zijn voor zelfstudie.

Toonaangevend

In Nederland en België wordt TEC / CAD College gezien als een autoriteit op het gebied van Inventor, AutoCAD en Revit. Het opleidingsinstituut verzorgt al sinds 1984 de leerboeken voor deze programma’s. De auteur van de boeken is ingenieur Ronald Boeklagen die bij TEC in Nijmegen tekenaars en constructeurs opleidt. Naast gewone cursussen begeleidt en doceert Boeklagen ook HBO-opleidingen. Hij ontving de Autodesk award voor de “Best ATC Instructor” van de Benelux.

'Revit 2017, Bouw Informatie Modelleren, ir. R. Boeklagen', ISBN 978-94-92250-05-6

Het boek is opgebouwd uit zeven delen en bevat in totaal 1250 pagina’s. Het Deel Revit in Vogelvlucht beslaat 250 pagina's. Het deel 2D tekenen 75 bladzijden, deel 3D Modelleren 450, het deel BIM omvat 150 blz. het deel Laadbare families omvat 200 en het deel Aanpassen en Diversen 50 pagina's. Voor scholen is er een aparte verkorte uitgave, Revit 2017, Basisboek.
U kunt het boek rechtstreeks bestellen bij TEC, telefoon: 024 356 56 77 of via internet www.cadcollege.nl. Het boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar, prijs: €59,50.