CADCollege logo
menu    inhoud        print    contact     cursuskalender    
.
Snel in offerte stadium een 3D Model, Lay out drawing en Rapid prototype model te genereren.E. Edelbert Gutiërrez
Snel; in de offerte stadium van projecten; een 3D model, lay out drawing en een rapid prototype 3D model te genereren door middel van "intelligente dummies" die voor 90% gereed zijn. 18-12-2009
 14:30

Gestructureerd EN simpel P&ID's tekenen.J.W. Hans Boer
Het samenstellen van een werkomgeving voor het tekenen van P&ID schema's welke bestaat uit: 1) Een sheetset template waarin de basisstructuur is vastgelegd van een pakket P&ID's. 2) Dynamische symbolen voor o.a. pompen, afsluiters. 3) Speciale lijntypen. 4) VBA functies voor tekenhulpmiddelen. 5) VBA functies voor Data export naar Excel van alle benoemde onderdelen. 6) Een toolpalette waarin het voorgaande is ondergebracht. Eindverslag18-12-2009
 13:30

Data extractieP. Patrick Verkade
Optimaliseren van de werkwijze bij het ingenieursbureau , waarbij het zwaartepunt bij lengte bepalen en overdracht naar de Excel ramingstaat ligt. Nu gebeurt dit "handmatig" en er is te veel onnauwkeurigheid. Een complete tool moet dit verbeteren, zowel in snelheid als acuraatheid. Eindverslag18-12-2009
 11:30

Animatie met Effecten en PhysicsG. Gilian Weijden, van der
3ds Max biedt tal van mogelijkheden wat betreft het realiseren van een veelzijdige animatie in conjunctie met bv. een particle of physics-engine. Met dit project wil ik beginnende animators op weg helpen met het verder tot leven brengen van hun animatie in 3ds Max. Eindverslag18-12-2009
 10:30
 Film

Eenvoudig tekeningbeheersysteemThomas Pinas
Met behulp van "slimme templates" en de windows zoekfuncties is een eenvoudig tekeningbeheersysteem opgezet. Eindverslag16-10-2009
 11:30

NTC LibraryA. Aziz Haddar El
NTC Library: Symbolenbibliotheek & Standaardisatie Het gaat hier om alle symbolen die gebruikt worden bij Shell. Alle symbolen die nodig zijn voor in de toekomst. Deze moeten natuurlijk wel simpel gemaakt worden voor het gebruik. Om de efficiëntie te verbeteren is gekozen voor het maken van een standaardisatie document, waarbij gebruikt dient te worden van bepaalde procedures en standaards. 16-10-2009
 10:30

Parametrisch ontwerpen van een AirconveyorR. Roeland Bel van
Er is gekozen voor het parametriseren van één trogsectie, met als achterliggende gedachte de engineeringsuren te reduceren. Eindverslag16-10-2009
 09:30

Versnellen aankoop traject nieuwbouwwoning.G.J.L. Eddy Heppenhuis
Versnellen van het aankooptraject doormiddel van het 3D inzichtelijk maken van bouwtraject tot eindproduct. Eindverslag26-6-2009
 14:30
 Film

IJB Smartfoot - Als heien niet hoeftR. Renate Mast
Het onderwerp dat ik gekozen heb voor het afstudeerproject zijn de dynamic blocks. Deze dynamic blocks wil ik gaan toepassen in de bestaande applicatie waarmee IJB al geruime tijd werkt. Eindverslag26-6-2009
 13:30

Optimalisatie gatenpatroon InventorJ.F.A. Stefan Peeters
Doelstelling: Op welke efficiënte en uniforme wijze kunnen binnen de tekenkamer van Xycarb Ceramics een 3D model (ipt.) en een 2D tekening (idw.) opgetekend worden, die een gatenpatroon bevatten met meer dan 1000 gaten erin, waarvan de gaten verdeeld zijn over meer dan 10 steekcirkels?26-6-2009
 11:30

Zomerdam In-linerJ.W Sjaak Willems
De firma Zomerdam heeft een in-liner in het produktenpakket. Het is een standaard concept wat zeer vele varianten kent. Deze varianten zijn op te splitsen in uitvoeringsvormen, opties en capaciteiten. Door de vele varianten vraagt elke aanvraag veel engineeringstijd. Om deze tijd te verkorten is het idee om het ontwerp parametrisch te maken. Eindverslag26-6-2009
 10:30
 Film

Ontwerpen van een opspaninrichting voor een lasmanipulator.W. Wilco Bakker
Beoordelen of het ontwerp van collega's wel de juiste is d.m.v. het methodisch ontwerpproces. Eindverslag26-6-2009
 09:30

Koppelinglast van Middenasaanhangwagens.John M.J.M. Sluijs van der
Vind een oplossing waarmee de last onder de koppeling na (gedeeltelijke) belading, of gedeeltelijk lossen, van de aanhangwagen kan worden beïnvloed. Dit is bereikt door gebruik te maken van het Methodisch Ontwerp proces. Mogelijke oplossingen zijn onderverdeeld in functies en werkwijzen. Deze zijn individueel aan de variabele functionele en fabricage eisen getoetst met de beste keuze als resultaat.17-4-2009
 13:30

Varianten library.Y. Yvar Stout
Een uitgebreide varianten library aanleggen die binnen de standaarden van het bedrijf past. Eindverslag/a>17-4-2009
 11:30

Woonhuis Scirpus S. Stefan Broek, van den
Het samenstellen van afbeeldingen van een huis. De afbeeldingen moeten informatief zijn, het huis aantrekkelijk maken en voor iedereen makkelijk interpreteerbaar zijn.17-4-2009
 10:30

Dynamische bedrijfspecifieke symbolen binnen AutoCADM.J. Maurits Vocking
Een bibliotheek maken van bedrijfspecifieke symbolen die in toolpalettes te gebruiken zijn. Eindverslag17-4-2009
 09:30

Eengezinswoning op CuraçaoM. Rugio Martina
Een conceptueel ontwerp van een eengezinswoning op Curaçao. De resultaten van het ontwerp zullen in een later stadium gebruikt worden voor de bouwkundige uitwerking.30-1-2009
 15:30
 Film

Veiligheids HekwerkR.F. Richard Lieverse
Veiligheids Hekwerk voor bijv. machinebouw etc Eindverslag30-1-2009
 13:30

Verbetervoorstel Sediment testH. Henry Beek van
Korte omschrijving: Het beste ontwerp voor een sedimentstest gemaakt in Inventor en volgens H.H. van den Kroonenberg 30-1-2009
 11:30