CADCollege logo
menu    inhoud        print    contact     cursuskalender    
.
Staloc-10 door: P. Peter van Houwelingen 15-11-2001  15:30
Staloc-10 is een applicatie voor het genereren van Stationlocaties op 10 kV-schakelschema’s van Nuon. Applicatie is ondertussen sterk uitgebreid en derhalve omgedoopt tot ABAS (AutoCAD Beheer Applicatie Schakelschema’s). 10 kV-schakelschema’s zijn schematische tekeningen met ondergrondse kabels (10.000 Volt) en middenspanningsruimte’s. Ze worden gebruikt om elektriciteitsnetten te schakelen bij storingen en onderhoud. ABAS fungeert als interface tussen het GIS systeem en de 10 kV-schakelschema’s. De applicatie stelt Nuon in staat om schakelschema’s actueel te houden door informatie uit het GIS (Geografisch Informatie Systeem) automatisch te verwerken in de AutoCAD schakelschema’s. Eindverslag

RoerprogrammaA.H.T.J. Arthur Pastoors
Automatisering van het tekenen van het roer en de Headbox.15-11-2001
 14:30

Programma BehandelkastA.M. Tonnie Hol
mijn doel is het zo funtioneel mogelijke en optimaliseerde bibliotheek te maken waardoor er sneller gewerkt kan worden. 15-11-2001
 13:30

Programma kabelinfrastructuurJ.A. Jos Heeremans
Uit plattegronden van weggebonden installaties worden attributen gelezen en geplaatst in een database.15-11-2001
 11:30

Setting Devices ProjectM.A.A. Michel Maagdenberg van den
Het oproepen, selekteren en plaatsen van settingplates(afstelplaat)afhankelijk van afdichtingstype en afmeting. Aan de hand van het type en afmeting wordt een bepaald afstelplaatje gekozen. kleiner dan /br groter dan kleiner dan br groter dan Tevens wordt bepaald hoeveel er worden geplaatst en de hoek ertussen. kleiner dan /br groter dan Afstelplaatjes zullen als blocks worden opgeroepen15-11-2001
 10:30

De onbemande tekenkamerW.G.P. Wilbert Barten
Een programma dat via een keuzescherm snel offerte tekeningen kan genereren. Programma moet makkelijk toegankelijk zijn (Internet).15-11-2001
 09:30